• นิตยสาร Digital Age ฉบับเดือนพฤษภาคม 2015 คอลัมน์ Developer

  • Read the interesting miscellanea about CMS technology from all corners of the world.

  • ประเด็นฮอตที่นำมาเป็นหัวข้อในการพูดคุยครั้งนี้คือเรื่องของการ Migrate Joomla! แน่นอนว่าหลายๆคนคิดว่าการ Migrate เป็นเรื่องไกลตัว ปัญหาที่ผู้ใช้งานพบส่วนใหญ่จึงเกิดจากการไม่อัพเกรด Joomla! ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน เป็นที่มาให้เราได้หยิบยกปัญหา และวิธีการแก้ไขมาพูดคุยกัน โดยใน Joomla! Talk ครั้งนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีวิทยากรพิเศษระดับกูรูด้าน E-Commerce มาร่วมพบปะพูดคุย

The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project