• ถ้าในปี 2014 เป็นปีของการใช้ Content เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำการตลาด ในปี 2015 นี้ก็เป็นปีที่แบรนด์ต่างๆยังคงต้องสร้างความเข้าใจในตัวกลุ่มลูกค้า เพื่อเป็นการพิสูจน์ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้น

  • ทุกวันนี้เราทุกคนต่างใช้เครือข่ายออนไลน์ในการทำธุรกิจเป็นหลัก ด้วยความคิดที่ว่าเครือข่ายออนไลน์นี้ง่าย สะดวด รวดเร็วในการปฏิบัติและจัดการ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ธุรกิจส่วนใหญ่ต่างเลือกหันมาใช้เว็บไซต์เป็นสิ่งเชื่อมโยงไปยังลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

  • Read the interesting miscellanea about CMS technology from all corners of the world.

The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project