Web Marketing - 4 ตำแหน่ง

เรากำลังมองหา Web Marketer เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนก Web Development ของบริษัท และนี่เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจที่มีความกระตือรือร้นและมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี สำหรับข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับบริษัท สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.marvelic.co.th/about-us

บริษัท มาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในธุรกิจโอเพ่นซอร์สมายาวนานนับ 12 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจ และ AEC ที่จะมาถึงนี้ เราจึงมองหาบุคลากรที่ไฟแรง กระตือรือร้น และเป็นมืออาชีพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Web Marketing : 4 ตำแหน่ง

Job Description:

 • สร้างเนื้อหาที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ง่าย ชัดเจน กระชับ
 • ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์
 • สร้างเว็บไซต์โดยยึดหลัก Search Engine Optimization
 • สร้างความสัมพันธ์กับเว็บไซต์อื่นๆเพื่อให้ได้แหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ
 • พัฒนาอันดับที่จะปรากฏใน search engine
 • รับผิดชอบสื่อ social media ทั้ง Facebook, Twitter, และ LinkedIn
 • ส่งสารที่มีคุณภาพในช่องทาง social media ต่างๆที่กล่าวมา
 • ใช้วิธีการต่างๆเพื่อเพิ่ม traffic สำหรับเว็บไซต์
 • ทำให้เนื้อหาปรากฏในอันดับต้นๆของ search engine
 • เพิ่มปริมาณคำที่ต้องการในเว็บเพจ
 • ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมของเว็บไซต์ที่อยู่ในเพจต่างๆ
 • สร้าง pay-per-click advertising campaign
 • ผลิตโฆษณาในอินเตอร์เน็ต
 • ทำให้เว็บไซต์ของบริษัทปรากฏอยู่ในสื่อ social media ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลรักษาชื่อเสียงของบริษัทในโลกออนไลน์
 • ควบคุมดูแล comment ต่างๆในบทความหรือ blog
 • สนับสนุนส่งเสริม comment ที่เป็นบวก
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ power broker
 • บริหารจัดการและส่ง email list
 • ออกแบบและส่งอีเมล
 • ออกแบบ campaign บนอีเมล
 • ผนวกช่องทางการสื่อสารต่างๆแบบออนไลน์ รวมทั้งช่องทาง social media เข้ากับ campaign บนอีเมล
 • ติดตามประแสตอบรับจากแหล่งต่างๆ
 • ขอกระแสตอบรับจากลูกค้าและปรับ campaign ต่างๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ชายหรือหญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ด้านการตลาดเว็บไซต์
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจแบบ B2B หรือ B2C
 • มีความชำนาญในการใช้ web analytics และ tracking ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า measurement การใช้ report/dashboard (ด้วย Google Analytics หรืออื่นๆ เช่น Webtrends, Omniture)
 • ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (CMS) จะดีเป็นพิเศษ
 • มีสายตาแหลมคมในด้านการออกแบบและการสร้างประสบการณ์เว็บไซต์ที่เพิ่มการมีส่วนร่วม
 • สามารถทำงานในบรรยากาศที่ซับซ้อนและมี marketing solution หลายๆแบบในเวลาเดียวกัน
 • สามารถพูดและเขียนเพื่อการสื่อสารได้อย่างเป็นเลิศ มีทักษะการปฏิสัมพันธ์และการโน้มน้าว
 • ถ้ามีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ HTML, Java Script, SQL พื้นฐาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความมุ่งมั่น พึ่งพาตนเอง ทำงานเชิงรุก มีทัศนคติที่ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเรซูเม่แบบเต็มที่ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ หลักฐานแสดงผลการศึกษา เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายปัจจุบัน มายังที่อยู่ต่อไปนี้

Marvelic Engine Co., Ltd.
Tel: 02-717-1120-1
Fax: 02-318-3975
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project