Account Executive - 2 ตำแหน่ง

เรากำลังมองหา Account Executive เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนก Account Executive ของบริษัท และนี่เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจที่มีความกระตือรือร้นและมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี สำหรับข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับบริษัท สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.marvelic.co.th/about-us

บริษัท มาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในธุรกิจโอเพ่นซอร์สมายาวนานนับ 12 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจ และ AEC ที่จะมาถึงนี้ เราจึงมองหาบุคลากรที่ไฟแรง กระตือรือร้น และเป็นมืออาชีพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Account Executive : 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:

 • สามารถติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายโดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ หรือการเข้าพบกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการใช้เครือข่ายเน็ตเวิร์คเพื่อการค้าขายและแนะนำสินค้า
 • สร้างลูกค้าใหม่ๆและปิดการขายโดยอาศัยทักษะการนำเสนอ การจัดการ และการเจรจาต่อรองชั้นยอด
 • พัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้าใหม่ๆและส่งเสริมสัมพันธภาพกับลูกค้าในอดีตและปัจจุบัน เพื่อสร้างและจัดการฐานโอกาสที่ยั่งยืน
 • พัฒนาข้อเสนอ ตอบสนองต่อร่างข้อเสนอ และเตรียมแผนการนำเสนอแบบตัวต่อตัวสำหรับลูกค้า
 • คงสภาพฐานลูกค้าให้เพียงพอต่อโควต้าที่ต้องการในทุกไตรมาส/ปี
 • คงสภาพรายได้และสร้างรายได้ใหม่ให้เหมาะสมกับฐานงบประมาณที่ตั้งไว้
 • แสวงหาโอกาสใหม่ๆผ่านการเจรจาต่อรองในระดับสูงที่ซับซ้อน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ชายหรือหญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือธุรกิจ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับ Joomla จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความมั่นใจ หลักแหลม มีลีลาโน้มน้าวใจแบบไม่น่ารำคาญ
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สื่อสารได้อย่างชัดเจน ทั้งในระดับบุคคลและการเขียน
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความมุ่งมั่น พึ่งพาตนเอง ทำงานเชิงรุก มีทัศนคติที่ดี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในการทำงานร่วมกับกลุ่มคนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทีมครีเอทีฟในหลายๆโปรเจกต์

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเรซูเม่แบบเต็มที่ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ หลักฐานแสดงผลการศึกษา เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายปัจจุบัน มายังที่อยู่ต่อไปนี้

Marvelic Engine Co., Ltd.
Tel: 02-717-1120-1
Fax: 02-318-3975
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project