นักศึกษาฝึกงาน

AEC (Asean Economic Community) คือการรวมตัวของ 10 ประเทศใน Asean
โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา และบรูไน
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยโครงการAECจะเริ่มอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพื่อเป็นการสนับสนุนและรองรับนโยบายดังกล่าว ทางบริษัทมาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด ได้มีหลักสูตร Internship Program ให้กับนักศึกษาที่สนใจในเรื่อง CMS และเทคโนโลยี Open Source อันจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มนักศึกษา

ซึ่งโปรแกรมฝึกงานของเราเปิดรับนักศึกษาตลอดทั้งปี และเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์จาก 5 แผนก ได้แก่

  1. แผนก Web Marketing
  2. แผนก Web Content Writing
  3. แผนก Web Graphic Designing
  4. แผนก Frontend Developing
  5. แผนก Web Developing

หากนักศึกษาสนใจร่วมฝึกงานกับเราสามารถส่ง Resume ของคุณมายังอีเมลล์ของเราที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project