Sticky Password

Sticky Passwordหากเลือกใช้งาน Sticky Password คุณไม่จำเป็นต้องสร้างพาสเวิร์ดยากๆ หรือซับซ้อนแก่การจดจำอีกต่อไป เพราะ Password Manager ตัวนี้จะช่วยจัดการการล็อคอินเข้าใช้งานทั้งหมดให้ง่ายดาย ซึ่งขณะนี้ราคาสมัครสมาชิกตลอดชีพอยู่ที่ $29.99 จาก ราคาปกติ $149.99

แอปพลิเคชั่นการจัดการพาสเวิร์ดนี้สามารถนำไปใช้งานได้กับ Windows, MacOS, Android และ iOS ซึ่งแอปตัวนี้จะช่วยคุณสร้างพาสเวิร์ดที่ Unique ไม่ซ้ำใครขึ้นมาให้แก่บัญชีออนไลน์ทั้งหมดของผู้ใช้งาน โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งท่องหรือจำเลย เพื่อล็อคอินเข้าใช้งานทั้งหมดแค่เพียงจำพาสเวิร์ดหลักอันเดียวก็เพียงพอแล้ว

คุณสามารถเลือกเก็บข้อมูลพาสเวิร์ดได้ในระบบคลาวด์ หรือหน่วยความจำของเครื่อง และเข้าถึงพาสเวิร์ดได้ผ่านทุกเครื่องมือ นอกเหนือไปกว่านั้น Sticky Password (Password Security) นี้ยังช่วยให้คุณล็อคอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ใช้งานประจำได้ทันที

ตอนนี้มีผู้ใช้งานแอปนี้เป็นจำนวนมาก ทุกคนต่างไว้วางใจให้แอปนี้ดูแลพาสเวิร์ดเพื่อลดความยุ่งยาก และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ที่มา:http://www.techspot.com/news/66597-manage-passwords-lifetime-sticky-password-now-2999.html

The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project