Twitter เตรียมปิด Vine

Twitter เตรียมปิด VineTwitter ผู้ให้บริการ Vine ตั้งแต่ปี 2013 เตรียมประกาศยกเลิกบริการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ และจะเหลือแต่เพียงเว็บไซต์ที่ใช้งานได้เท่านั้น เมื่อมีประกาศเช่นนี้ออกมา ผู้คนต่างให้ความสนใจและสันนิฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับข่าวลือเรื่อง Twitter เตรียมปลดพนักงานอีก 300 คน

แอปพลิเคชั่น Vine เป็นหนึ่งในแอปการถ่ายวิดีโอ และเป็นจุดเริ่มต้นของคลิป หรือ meme ตลกๆ ที่คนชอบนำมาแชร์ต่อๆ กัน ซึ่งหลังจากที่ Instagram เพิ่มการถ่ายวิดีโอเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ Vine ก็ตอบโต้กลับด้วยการพัฒนาฟีเจอร์วิดีโอให้สามารถถ่ายได้นานขึ้น แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไร ทั้งนี้ทาง Twitter ได้ประกาศอีกว่าผู้ใช้งานเดิมยังคงสามารถเข้าใช้และดาวน์โหลดคลิปของตัวเองได้อยู่ แต่ไม่สามารถสร้างคลิปใหม่ๆ ออกมาได้

ที่มา: http://thenextweb.com/twitter/2016/10/27/twitter-is-killing-off-vine/

The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project