Samsung Pay เพิ่มฟีเจอร์และขยายตลาด

Samsung Pay เพิ่มฟีเจอร์และขยายตลาดSamsung เพิ่มฟีเจอร์สำหรับระบบชำระเงินผ่านมือถือ Samsung Pay และเตรียมเปิดตลาดเพิ่มในอีก 3 ประเทศ ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ผู้ใช้งาน Samsung Pay ในสหรัฐจะมีตัวเลือกการชำระเงินในแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งก็รวมถึงผู้ใช้งาน Velocity, Raise, Fance และ Hello Vino นอกจากตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นแล้ว ทาง Samsung ยังกล่าวอีกว่าผู้ใช้งานจะสามารถค้นหาส่วนลดและคูปองร้านค้า ร้านอาหารต่างๆในบริเวณใกล้เคียง โดยสามารถใช้คูปองส่วนลดต่างๆ ได้ทันที

ผู้ใช้งาน Samsung Pay ทั่วโลกจะสามารถใช้ Masterpass จาก Mastercard หรือกระเป๋าเงินอิเลกทรอนิกส์ที่สามารถเก็บข้อมูลการขนส่งและการชำระเงินไว้ โดยที่ไม่ต้องมานั่งกรอกรายละเอียดกันใหม่ให้เสียเวลา ทั้งนี้ทาง Samsung ได้ประกาศออกมาว่า ภายในสิ้นปีนี้ มาเลเซีย รัสเซีย และ ประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นอีกสามตลาดใหม่ที่จะได้ใช้งาน Samsung Pay

ตั้งแต่การเปิดตัว Samsung Pay ปีที่แล้ว กว่า 500 ธนาคารและสหภาพบัตรเครดิตได้ทำการเซ็นสนับสนุนบริการดังกล่าว หากตีเป็นเปอร์เซนต์ กว่า 85 เปอร์เซนต์เป็นบัตรเครดิตและเดบิตจากสหรัฐฯ

อัปเดตล่าสุด: ขณะนี้สามารถใช้งาน Samsung Pay ได้อย่างเป็นทำการ ลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้

ที่มา:https://www.cnet.com/news/samsung-pay-adds-in-app-payments-three-more-countries/

The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project