รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์

สำหรับท่านที่สนใจใช้บริการของบริษัทฯ หรือต้องการให้ประเมินราคาค่าจัดทำเบื้องต้น
โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ส่ง Requirement คร่าวๆ เกี่ยวกับความต้องการเว็บไซต์ หรือ Sitemap เว็บไซต์ มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กรุณาแจ้งรายละเอียดของผู้ติดต่อให้ชัดเจน
  2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านภายใน 48 ชั่วโมง ในวันและเวลาทำการของบริษัท (จันทร์ - ศุกร์ 9.30 น. - 18.30 น.) เพื่อขอ requirement เพิ่มเติม (หากจำเป็น)
  3. บริษัทจะทำสรุปความต้องการของลูกค้า ทั้งเรื่องระบบฟังก์ชั่นต่างๆและการ Design ทั้งหมด พร้อมกับระยะเวลาการจัดทำและค่าบริการ
  4. ลูกค้าชำระค่าบริการ 50% ของค่าบริการทั้งหมด พร้อมเซ็นต์สัญญากำหนดวันเริ่มงานและวันส่งมอบงาน
  5. บริษัทเริ่มดำเนินงานและลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทาง Development Site ได้ตลอดเวลา
  6. ส่งมอบงานตามงวดที่ระบุในสัญญา (หากมี) พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าบริการของงวดนั้นๆ ลูกค้าสามารถแจ้งปรับปรุงแก้ไขได้ภายใน 7 วัน
  7. ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ทำการติดตั้งและเปิดใช้งานจริง ลูกค้าชำระเงินงวดสุดท้าย
  8. บริษัทให้บริการดูแลและบำรุงรักษา(หากซื้อบริการ)

*ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์จะประเมินจากระยะเวลาในการทำงาน


  The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project