พบกับตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของเรา ทั้งการสร้างเว็บไซต์ การ upgrade และ migrate เว็บไซต์
ด้วย Joomla! รวมทั้งการสร้าง extension ของ Joomla! ที่ได้ให้บริการหน่วยงานต่างๆมากมาย
ทั้งภาครัฐและเอกชน

สำนักข่าว สถาบันอิสรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (โอ-พลัส)
คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา
ANDAMAN BEACH SUITES HOTEL
Club Andaman Beach Resort
TNSC Thai National Shippers Council
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Sport City Family Center
รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
CIMB THAI
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ชีวจิต Online
Volleyball Thailand League
NTC The National Telecommunications Commission
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
Seapa Southeast Asian Press Alliance
Software Park Thailand

The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project