The Making Of JoomlaDay 2013

The Making Of JoomlaDay 2013

วิดิโอนี้เป็นวิดิโอ “The Making of JoomlaDay 2013” ซึ่งเป็นการประมวลภาพขั้นตอนการจัดงานของเรา ก่อนที่เราจะจัดงานได้นั้นทางเราต้องขออนุญาตจากทางองค์กรJoomla!ก่อนโดยที่เราต้องทำการเผยแพร่เวบไซต์ในการจัดงานต่อสาธารณชน เมื่อเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางองค์กรก็จะเข้ามาตรวจและทำการอนุญาตให้เราเป็นผู้จัดงาน

The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project