JoomlaDay 2013

JoomlaDay2013

วิดีโอนี้เป็นวิดิโอประมวลภาพของงาน “วันรวมพลคนใช้จูมล่าในประเทศไทยครั้งที่6” งานครั้งนี้ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 ที่ ที่ ตึก ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม ซึ่งเราได้เชิญเหล่าผู้ใช้จูมล่าและผู้สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้

The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project