หลักสูตร Joomla Responsive Template Builder 3 วัน ราคา 18,500 บาท

     ปัจจุบันนี้มีการออกแบบ Website ที่สามารถตอบสนองได้ (Web Responsive)เป็นที่นิยมอย่างสูง Web Responsive คือเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานขนาดหน้าจอทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น PC ,Mobile หรือ Tablet ง่ายต่อการเข้าถึงเว็บไซต์และยังมีความรวดเร็วมากขึ้น
     หลักสูตรนี้จะสอนการทำ Responsive Template เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถตอบสนองได้ (Responsive Website) โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 3 วัน หรือ 21 ชั่วโมง โดยจะรวมเนื้อหาปรับพื้นฐานการใช้งาน Joomla! 2.5 ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม โครงสร้าง Content และทำความเข้าใจการทำงาน Component , Module, Template และวิธีการปรับแต่ง Template ให้รองรับการแสดงผลบน Mobile Device (responsive Template)

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของธุรกิจ หรือหน่วยงาน ที่ต้องการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชม
 • ผู้สนใจในการเขียน CSS ให้สามารถรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์
 • อาจารย์,นักศึกษา ที่มีการเรียนการสอนเรื่อง Web Responsive , Joomla Template

ประโยชน์จากการอบรม

 • หลักสูตรนี้เป็นการสอนโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 15 ปี และเป็นการเรียนแบบ workshop ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงโครงสร้าง และกระบวนการในสร้างเทมเพลต
 • เป็นแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้สามารถรองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ทุกอุปกรณ์
 • สามารถสร้างและปรับแต่ง Template ได้ด้วยตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

 • ผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานจากบริษัทจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบการอบรม
 • อาหารกลางวันและอาหารว่างในระยะเวลาการอบรม
 • คู่มือ Slide Hand-out
 • คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับใช้อบรม 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน

**คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ เช่น Photoshop, Gimp
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในภาษา HTML, XHTML และ CSS
 • เคยติดตั้งและใช้งาน Joomla! 1.5.x หรือ 2.5.x มาก่อน

หัวข้อการอบรม Joomla! Responsive Template Builder
โดย ศุภชัย แต่สกุล

วันที่ 1

Session 1 : ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Joomla! เทมเพลท

 • จุดประสงค์ของเทมเพลตคืออะไร?
 • ทำไม Joomla! จึงต้องใช้เทมเพลต?
 • การแก้ปัญหาในการสร้างเทมเพลทให้รองรับกับเบราเซอร์
 • วิธีการติดตั้งเทมเพลท
 • วิธีการเปลี่ยนเทมเพลท
 • การใช้งานเทมเพลทหลายเทมเพลท ภายในเว็บเดียว

Session 2 : รู้จักกับ Joomla! เทมเพลท

 • โครงสร้างไดเรคทอรี่ของเทมเพลท
 • รายละเอียดพื้นฐานของ Joomla! เทมเพลท
 • โครงสร้างไฟล์/โฟลเดอร์ ต่างๆ
 • Model View Controller (MVC)
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศชนิดของเอกสารที่จะใช้
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหน้า CSS
 • ทำความเข้าใจการประกาศตำแหน่งโมดูล

วันที่ 2

Session 3 : สร้าง Joomla! แบบ Responsive

 • ติดตั้งเทมเพลทต้นแบบ
 • ทำความเข้าใจการทำงานของเทมเพลทแบบ Responsive
 • เรียนรู้ของโครงสร้าง Framework และส่วนขยายของ Framework
 • ปรับแต่งเทมเพลทขั้นเบื้องต้น

Session 4 : Cascading Style Sheets (CSS & Less)

 • Less คืออะไร
 • ลงมือปรับแต่ง less เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็น css
 • จัดการกับสคริปเพื่อตรวจหาอุปกรณ์ที่ใช้ และเบราว์เซอร์ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
 • จัดการกับสคริปเพื่อทำการประมวลผลเมนูในแต่ละชนิดที่ใช้อยู่ใน Framework
 • การนำ AJAX ไปใช้ในการจัดการเทมเพลต, แคช, ไฟล์ที่เขียนขึ้นมาใหม่ และพารามิเตอร์ทั่วไป

วันที่ 3

Session 5 : กำหนดการแสดงผลของ Joomla! โมดูล

 • ทำโครงสร้างการแสดงผลโมดูลใช้เอง และการนำโครงสร้างไปใช้
 • การพัฒนา Layout ในรูปแบบต่างๆ
 • การจัดการการแสดงผลสำหรับ Mobile Version

Session 6 : เทมเพลทพารามิเตอร์

 • ใส่ค่าที่ต้องการของพารามิเตอร์ลงใน templateDetails.xml
 • ชนิดของพารามิเตอร์มาตรฐาน
 • สร้างชนิดของพารามิเตอร์ XML เอง

Session 7 : การทำเทมเพลทให้รองรับการแสดงภาษาที่ต้องการ

 • การสร้างไฟล์ภาษาที่ต้องการ

Session 8 : การทำเทมเพลทแพคเกจ

 • ทำเทมเพลทให้เป็นแพคเกจชุดติดตั้ง


The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project