VISUAL PARADIGM

Visual Paradigm

What is Visual Paradigm?

การออกแบบระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพ ด้วย UML และ ERD

UML (Unified Modeling Language) และ ERD Tools (Entity Relationship Diagram tool) ส่วนสำคัญของระบบและการออกแบบฐานข้อมูล (database) ซึ่งประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Resource Catalog, Transitor และ Nicknamer ที่ช่วยพัฒนาการสร้างตัวต้นแบบ (System Modeling) ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Agile project tools to help develop great software

Visual Paradigm features a rich set of agile and scrum tools for project management

Online Infographics, Diagrams, & Charts Maker

An online editor providing content creators with charts, data widgets, and maps to visualize data along with information, form and spreadsheet tool to improve productivity. All Check out Visual Paradigm Online

สนใจ VISUAL PARADIGM

ติดต่อ MARVELIC ENGINE ได้ทันที