ABOUT MARVELIC

รู้จักกับประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และฟันเฟืองของบริษัท รวมทั้งผลงานในสื่อต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการเทคโนโลยี บริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ หรือ Content Management System (CMS) รวมถึงเทคโนโลยี Open Source ครบวงจร

WE MAKE OPEN SOURCE POSSIBLE

SINCE 2004

MARVELIC ENGINE

บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 โดยประกอบไปด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี CMS เช่น Joomla!MamboNooku ระบบ E-Commerce Solution ที่เป็นที่นิยมอย่าง VirtueMart และ TienDa ระบบ Social Network อย่าง Elgg และเทคโนโลยีบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) อย่าง vtiger CRM นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้พัฒนา FLEXIContent ซึ่งเป็น Content Construction Kit (CCK) สำหรับ Joomla! อีกด้วย

แรกเริ่ม บริษัทเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MamboHub.com ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์แห่งแรกของกลุ่มผู้ใช้ Mambo ผู้ก่อตั้ง นำโดยคุณอัครวุฒิ ตำราเรียง และกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Open Source ล้วนเป็นหนึ่งในทีมนักพัฒนาหลัก (Core Team) ของทั้ง Mambo!, Joomla และ VirtueMart และยังเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมภาษาไทย ภายใต้ชื่อ Mambo LaiThai, Joomla! LaiThai และ Joomla! LaiThai Shop ตามลำดับ นอกจากนี้ ทีมงานยังเป็นผู้พัฒนา Extension และ Component ต่างๆที่ใช้กับทั้ง Mambo และ Joomla อีกด้วย อันเป็นการช่วยสนับสนุนให้กับผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมา

ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ให้บริการหลักของเทคโนโลยี CMS และ Open Source แบบครบวงจร รวมทั้งให้บริการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! ด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรการใช้งานพื้นฐานและการใช้งานขั้นสูง เช่น การสร้าง Tamplate การใช้งาน Extension และ Component เพื่อให้รองรับ Responsive Template การใช้งาน VirtueMart ต่อมาบริษัทเปิดหลักสูตรใหม่คือ Google Classroom ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Google โดยใช้ Google AdWords ในการบริหารจัดการโฆษณาเว็บไซต์ และ Google Analytics สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดให้บริการเช่าห้องอบรมขนาด 20 ที่นั่ง พร้อมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังได้รับความไว้วางใจด้านคุณภาพจากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนมากมายในการให้บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Web Application เช่น ระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(E-Market Place) ระบบ Back Office สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น ระบบการคลัง, ระบบการจอง-ยืม-คืนอุปกรณ์, ระบบการจองห้องประชุม, ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม, ระบบ WorkFlow ในการอนุมัติเนื้อหาก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น บริษัทได้ขยายการบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง อาทิ Visual Paradigm (Model-Code-Deploy Platform) และ JoomlaLMS และยังเป็น Developer Partner ของ Stackideas และ JomSocial อีกด้วย

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของชุมชนผู้ใช้ Joomla! และด้วยเหตุนี้เองจึงพยายามให้การสนับสนุนเรื่อยมา ทั้งด้วยการพัฒนา Joomla! เป็นภาษาไทยและพัฒนาระบบ E-Learning และร่วมกับ Joomla! Community นานาชาติในการพัฒนา Joomla! นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการใช้ Joomla! ในประเทศ ด้วยการจัดงาน Joomla!Day Thailand เพื่อเป็นวันรวมพลคนใช้ Joomla!