MY CONTENT & WORKFLOW สามารถใช้งานร่วมกับ ACL MANAGER

My Content & Workflow เป็น component สำหรับใช้งานบน Joomla! ที่ช่วยเพิ่มขั้นตอนในการเผยแพร่เนื้อหาใน Joomla ด้วยลักษณะพิเศษครบครันสำหรับการจัดการเนื้อหาในระดับ Enterprise 

JOOMLADAY BANGKOK THAILAND 2013

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน JoomlaDay Bangkok Thailand 2013 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 ด้วยความร่วมมือจากสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อินโฟโทรนิคส์ จำกัด และเว็บไซต์ JoomlaCorner.com